Minska textstorlekÖka eller minska textstorlekÖka textstorlek

 

Funktionsrätt Skaraborg

är ett antal funktionsrättsföreningar som slutit sig samman för att tillsammans kunna göra skillnad. Vi består av 26 medlemsföreningar, totalt ca 10 000 enskilda  medlemmar.

Funktionsrätt Skaraborg arbetar för ett universellt utformat samhälle, jämlikt och rättvist för alla. Ett samhälle där alla människor har rätt till självbestämmande och full delaktighet.

Vi bedriver vårt arbete utifrån FN:s konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättning, både lokalt och regionalt.

Vi bildades 1963 och kallades på den tiden HCK, Handikappförbundens centralkommitté. 1974 bytte organisationen namn till HSO Skaraborg, Handikappföreningarnas Samarbetsorgan. 
Sedan 2017 heter vi Funktionsrätt Skaraborg.

Vi arbetar intressepolitiskt med konkreta frågor inom sjukvård, utbildning, kollektivtrafik, arbetsmarknadsfrågor och tillgänglighet.
Genom våra intressegrupper kan vi påverka myndigheter och andra instanser i samhället i mer specifika frågor.
Dessa grupper är: SAM (arbetsmarknadsfrågor), Skolgruppen, Trafikgruppen samt Vård- och utvecklingsgruppen.
 

Om du vill veta mer eller är intresserad av att delta i vårt arbete är du välkommen att höra av dig till vårt kansli!
Tel: 0511-164 35
E-post: info@funktionsrattskbg.se

 

Här hittar du en Powerpointpresentation om Funktionsrätt Skaraborg:

/Userfiles/filer/informationsmaterial/Funktionsr%C3%A4tt%20Skaraborg%20presentation.pptx