Minska textstorlekÖka eller minska textstorlekÖka textstorlek

Här hittar du också den gemensamma kalendern med våra och andras aktiviteter:
/Userfiles/filer/Aktivitetskalender%202018-2019%20190307.pdf

 

2019

 

Mars:

28:e  Delregional konferens med Länsstyrelsen, Skövde

April:

2:a  SAM-gruppen,SRF, Skaraborgsg.34D, Skara
       Kl. 10-12

3:e Skolgruppen, Ahlson Handikappcenter, Skara
      Kl. 16-18

9:e  Ordförandemöte, Ahlson Handikappcenter
       kl. 14.00-16.00 (AU kl 11)

11:e  Minskad smärta-mer energi, föreläsning med Stefan Göthager i samarbete med Skara Fibromyalgiförening
        Midgård, Skaraborgsgatan 18B, Skara. 
        Kl. 18.00

24:e  Styrelsemöte, Ahlson Handikappcenter
         Kl. 13-15 (AU kl 9)

Maj:

8:e  "Hur gör vi det tillsammans" - organisationsutveckling, Göran Wallén ABF
        Pastoratsgården Björsäter, Lugnås
        Kl. 9.30-15    Karta till Pastoratsgården:
 /Userfiles/filer/Bilder/Karta%20Pastoratsg%C3%A5rden.pdf

23:e  Årsmöte, Flämslätt Stifts- och kursgård, Lerdala
      kl. 17-20,  mötet inleds med middag

Kommande evenemang:

Studiecirkel för föreningarna- söka fonder

Stress-och smärthantering- utbildning/föreläsning

Barnkonventionen- studiecirkel Skolgruppen

Hippoterapi i VG- hästunderstödd terapimetod

Soppkvällar på olika teman

Allas rätt till arbete- SAM-gruppens projekt att visa på goda förebilder för anställning