Minska textstorlekÖka eller minska textstorlekÖka textstorlek

Välkommen till Funktionsrätt Skaraborg!

Funktionsrätt Skaraborg består av 22 medlemsföreningar med sammanlagt ca 7 000 medlemmar.
Vi arbetar för att människor med funktionsvariation ska ha möjlighet till full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällets områden.
Vi driver gemensamma frågor ur ett Skaraborgskt perspektiv.

 

Inför valet har vår medlemmar önskat svar från berörda politiker i VG:

- Hur kommer ert parti att arbeta med frågan om tillgänglighet  inom primärvården utifrån artikel 9 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning?
- Hur kommer ert parti säkerställa att de intentioner ni har följs upp och implementeras?

Här hittar du svaren:
Moderaterna-
/Userfiles/filer/Skrivelser/Svar%20Moderaterna%20vg.pdf
Kd:
/Userfiles/filer/Skrivelser/svar%20KD.pdf
Miljöpartiet:
/Userfiles/filer/Skrivelser/svar%20Milj%C3%B6partiet.pdf
socialdemokraterna-
 /Userfiles/filer/Skrivelser/Svar%20Socialdemokraterna.pdf
liberalerna-
 /Userfiles/filer/Skrivelser/Svar%20Liberalerna.pdf
Länk till FN-konventionen, artikel 9-
 /Userfiles/filer/Skrivelser/Artikel%209%20%20Tillg%C3%A4nglighet.pdf

 

Länk till Aktivitetskalender (Kalendarium)-
/Userfiles/filer/Aktivitetskalender%202018-2019%20181003.pdf

 

 

Skrivelse om ändringar av färdtjänstreglementet som gått ut till Skaraborgs kommunalförbund och fullmäktige i kommunerna:

/Userfiles/filer/Skrivelser/Synpunkter%20p%C3%A5%20f%C3%A4rdtj%C3%A4nstreglementet.pdf

 

 

Lyssna också på: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=6933649

 

Om du vill veta vad som händer just nu, gå in under fliken Kalendarium!


Nu hittar du oss också på Facebook!
http://www.facebook.com/funktionsrattskaraborg/


Följ och gilla för kontinuerlig information!

 

 

 


 

 

 

 

Har du funderingar kring ungas digitala liv?

Lyssna, ladda ner och sprid: surfalugnt.se/poddar